[TechUkraine research]

[TechUkraine research????]

Ukrainian below????

We are happy to announce that we are starting our works on the project “Consolidation Report of Available Data of UA Tech Market.”???????? The research will be conducted within the framework of a memorandum of cooperation between the Ministry of Digital Transformation of Ukraine/ Міністерство цифрової трансформації України and the NGO TechUkraine in partnership with the Trade+ International Trade Research Center (KSE) and with the support of the Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Within two months we aim to collect, validate, and analyze information about the technological ecosystem of Ukraine and to create the basis for strategic decisions-making of the Ministry of Digital Transformation.

What are we going to study?
???? the structure of the technological ecosystem, size of the Ukrainian market, export volume and the total share of Ukrainian IT in the global market;
???? types of business activities, their number, and type by business models (outsourcing, product, startups, etc.);
???? types of IT companies by number of employees and their economic indicators, structure, and sources of investment in the IT sector;
????‍???? human capital, types of occupations, jobs, and areas of most significant unsatisfied demand;
???? forecasts of world technologies and work trends for the next 5 years.

????Our common goal is to make Ukraine a strong and innovative technological country on the global map of leading nations. Therefore, the results of this research will help the Ministry to provide effective decision-making for the IT industry.

———————————————————————
UA

Раді повідомити, що ми розпочинаємо роботу над проєктом «Консолідований звіт за доступними даними українського технологічного ринку»????????. Дослідження проводитимуться в межах меморандуму між Міністерство цифрової трансформації України та громадською організацією TechUkraine у партнерстві з Центром аналітики зовнішньої торгівлі Trade+, International Trade Research Center (KSE) та за підтримки Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Маємо на меті за два місяці зібрати, перевірити та проаналізувати інформацію про технологічну екосистему України і створити основу для прийняття стратегічних рішень Мінцифри.

Що вивчатимемо?
???? структуру технологічної екосистеми, розмір українського ринку, обсяг експорту та загальну частку українських ІТ на світовому ринку
???? види діяльності компаній, їхню кількість та тип по бізнес-моделях (аутсорсинг, продукт, стартапи тощо)
???? типи IT-компаній за кількістю співробітників та їх економічні показники, структуру та джерела інвестицій в ІТ-сектор
????‍???? людський капітал, типи професій, вакансії та зони найбільшого незадоволеного попиту
???? прогнози світових технологій і робочих тенденцій на найближчі 5 років

????Наша спільна ціль – сильна інноваційно-технологічна Україна на глобальній мапі передових держав. Тому результати цього дослідження допоможуть нам приймати обґрунтовані та ефективні рішення для розвитку ІТ-індустрії.????

With Alex Bornyakov, Nataly Veremeeva, Deborah Fairlamb, Natalia Denikeieva, Olga Nikolaieva, Taras Doronyuk, Марина Хорунжа, Iryna Supruniuk

#TechUkraine #USAID #CEPUkraine #МінЦифри #trade+Menu