[TechUkraine news] 14 Ukrainian founders of tech companies are among Ukraine’s TOP 100 richest people by Forbes

14 Ukrainian founders of tech companies are among Ukraine’s TOP 100 richest people by Forbes Ukraine – meet the :

⭐️Stepan Chernovetskyi (MEGOGO) – $470 mln,
⭐️ Vladyslav Chechotkin & Iryna Chechotkina (ROZETKA) — $545 mln,
⭐️ Dmytro Zaporozhets (GitLab) — $450 mln;
⭐️ Aleksandr Konotopskyi, (Ajax Systems) — $340 mln;
⭐️ Vlad Yatsenko (Revolut) — $300 mln;
⭐️ Max Lytvyn, Alex Shevchenko, Dmytro Lider (Grammarly) — $260 mln each;
⭐️ Oleksandr Kosovan, (MacPaw) — $235 mln;
⭐️ Oleg Rogynskyy, (People.ai) — $210 mln;
⭐️ Taras Kytsmey, (SoftServe) — $190 mln;
⭐️ Kateryna Kostareva, (Terrasoft Ukraine) — $190 mln;
⭐️ Mukola Udyansky, (Coinsbit) — $180 mln;
⭐️ Yaroslav Lyubinets, (SoftServe) — $145 mln

via Developers.Org.Ua
#ForbesUkraine

 

Menu