Державна дирекція міжнародних конкурсів та мистецьких програм Арт-Україна

Add your Challenge
  Втрата корисного часу в процесі організації державних культурно-мистецьких заходів на отримання необхідної дозвільної документації через відсутність оцифрування баз нормативних даних та некоректну роботу сайтів окремих закладів культури, а також незручність та не мобільність державної системи фінансування заходів. В окремих випадках неможливість отримання інформації або недоступність законодавчої бази в сфері культури через відсутність її оцифрування.

  Київ, Донецька та Луганська області
  Creative

  Основнi проблеми

  Розширення цільової аудиторії
  , Система управління бізнесом всього підприємства
  Menu